جهت دريافت بروزترين فهرست انتشارات در قالب فايل PDF  اينجا كليك نماييد.

نمايش جدولي فهرست انتشارات كمالان

رديف نام قانون قيمت
1 آراي وحدت رويه جزايي جيبي (1328ـ1398) 250000
2 آراي وحدت رويه حقوقي جيبي (1328ـ1398) 250000
3 آشنايي با مادة (100) قانون شهرداري 80000
4 آموزش نگارش حقوقي دادخواست‌نويسي 50000
5 آموزش نگارش حقوقي شكوائيه‌نويسي 60000
6 قانون آئين دادرسي كيفري 200000
7 قانون آئين دادرسي مدني 150000
8 قانون آيين دادرسي مدني كامل 350000
9 قانون آئين‌دادرسي مدني و كيفري 100000
10 قانون آئين‌نامة اجراي مفاد اسناد … 40000
11 قانون آپارتمان‌نشيني 50000
12 قانون اجراي احكام مدني 40000
13 قانون اداري و استخدامي 300000
14 قانون اراضي و زمين شهري 350000
15 قانون ازدواج و طلاق 120000
16 قانون اساسي 90000
17 قانون اساسي و مدني 300000
18 قانون اعاده‌ي دادرسي در امور حقوقي كيفري 60000
19 قانون امور حسبي 50000
20 قانون امور گمركي 150000
21 قانون اوقاف 150000
22 قانون ايثارگران 50000
23 قانون برگزاري مناقصات 200000
24 قانون بودجة سال 1398 كل كشور 175000
25 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه 300000
26 قانون بورس و بازار اوراق بهادار 75000
27 قانون بيمه 100000
28 قانون تأمين اجتماعي 100000
29 قانون تجارت 250000
30 قانون تخلفات اداري 100000
31 قانون تعاون 150000
32 قانون تعزيرات حكومتي 300000
33 قانون تغيير كاربري اراضي 50000
34 قانون تفكيك و افراز 60000
35 قانون توزيع عادلانه‌ي آب 50000
36 قانون ثبت اسناد و املاك 200000
37 قانون ثبتي 500000
38 قانون خانواده 160000
39 قانون داوري «داخلي ـ بين‌المللي» 60000
40 قانون دريايي 120000
41 قانون ديوان عدالت اداري 30000
42 قانون راهنمايي و رانندگي 200000
43 قانون روابط موجر و مستأجر ـ تملك آپارتمان‌ها 150000
44 قانون زندان‌ها 250000
45 قانون شوراهاي اسلامي 300000
46 قانون شوراهاي حل اختلاف ـ نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي 70000
47 قانون شهرداري و شوراهاي اسلامي 300000
48 قانون صدور چك 90000
49 قانون كار و بيمة بيكاري 100000
50 قانون كار و تأمين اجتماعي 250000
51 قانون كارشناسان و مترجمان 100000
52 قانون ماليات‌هاي مستقيم 200000
53 قانون مالي محاسباتي 500000
54 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز 50000
55 قانون مجازات اسلامي 200000
56 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح 100000
57 قانون محاسبات عمومي كشور 175000
58 قانون مدني 200000
59 قانون مديريت پسماند 110000
60 قانون مديريت خدمات كشوري 200000
61 قانون مطبوعات 150000
62 قانون معادن 150000
63 قانون مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي 300000
64 قانون مواد مخدر 100000
65 قانون مهريه 100000
66 قانون نظارت بر رفتار قضات 35000
67 قانون نظام صنفي 70000
68 قانون نفقه 100000
69 قانون نيروهاي مسلح 500000
70 قانون وصيّت و ارث 50000
71 قانون وكالت 200000
72 مجموعه آراي وحدت رويه حقوقي (1328ـ1398) 1100000
73 مجموعه آراي وحدت رويه جزايي (1328ـ1398) 1500000
74 مجموعه قوانين خاص آزموني و تنقيح آراي وحدت رويه 1000000
75 مجموعه قوانين خاص حقوقي 300000
76 مجموعه قوانين خاص كيفري 300000
77 مجموعه كامل قوانين و مقررات ثبتي 1000000
78 مجموعه كامل قوانين و مقررات شهرداري 1250000
79 مجموعه كامل قوانين نيروهاي مسلح 800000
80 مجموعه كامل قوانين و مقررات كار و تامين اجتماعي 1250000
81 مجموعه نظريه‌هاي مشورتي حقوقي كيفري 60000
82 منشور سازمان ملل متحد «انگليسي به فارسي» 250000
83 موافقت‌نامه، شرايط عمومي و اختصاصي پيمان 120000
84 نمونه قراردادهاي كاربردي 550000
85 هندبوك قوانين حقوقي كيفري (14 كتاب در 1 كتاب) 750000
86 هندبوك قوانين حقوقي كيفري (40 كتاب در 1 كتاب) 1200000
87 هندبوك كاربردي قوانين كيفري (10 كتاب در 1 كتاب) 300000
88 هندبوك كاربردي قوانين و مقررات حقوقي (20 كتاب در 1 كتاب) 750000
89 مجموعه آزمون‌هاي كارشناسي ارشد حقوق خصوصي 700000
90 مجموعه آزمون‌هاي كارشناسي ارشد متون حقوقي 70000
91 مجموعه آزمون‌هاي كارآموزي وكالت 400000
92 حقوق مدني (1)   نموداري     خلاصه درس، نكته، تست 70000
93 حقوق مدني (2)   نموداري     خلاصه درس، نكته، تست 60000
94 حقوق مدني (3)   نموداري     خلاصه درس، نكته، تست 60000
95 حقوق مدني (4) نموداري     خلاصه درس، نكته، تست 50000
96 حقوق مدني (8)   نموداري     خلاصه درس، نكته، تست 70000
97 نگارش حقوقي (1) نمونه لوايح دفاعيه در امور حقوقي 350000
98 نگارش حقوقي (2) نمونه لوايح دفاعيه در امور كيفري 250000
99 كنوانسيون حقوق كودك ـ انگليسي به فارسي / 1989 80000
100 قانون مربوط به قرارداد وين درباره روابط سياسي (ديپلماتيك) ـ انگليسي به فارسي / 1961 60000
101 قانون كنوانسيون وين درباره روابط كنسولي ـ انگليسي به فارسي / 1963 100000
102 قانون تصويب كنوانسيون سازمان ملل متحد در خصوص مصونيت‌هاي قضايي دولت‌ها و اموال آن‌ها ـ انگليسي به فارسي /   2004 60000
103 (500) نكته طلايي حقوق تجارت 50000
104 (600) نكته طلايي حقوق مدني 50000
105 (500) نكته طلايي آيين دادرسي مدني 80000
106 (500) نكته طلايي آيين دادرسي كيفري 50000
107 (500) نكته طلايي اصول فقه 60000
108 (500) نكته طلايي حقوق جزا 50000