جهت دريافت بروزترين فهرست انتشارات در قالب فايل PDF  اينجا كليك نماييد.

نمايش جدولي فهرست انتشارات كمالان

رديف نام قانون قيمت (ريال)
1 آراي وحدت رويه جزايي جيبي (1328ـ1397) 150000
2 آراي وحدت رويه حقوقي جيبي (1328ـ1397) 150000
3 آشنايي با مادة (100) قانون شهرداري 80000
4 آموزش نگارش حقوقي دادخواست‌نويسي 50000
5 آموزش نگارش حقوقي شكوائيه‌نويسي 45000
6 قانون آئين دادرسي كيفري 130000
7 قانون آئين دادرسي مدني 80000
8 قانون آيين دادرسي مدني كامل 200000
9 قانون آئين‌دادرسي مدني و كيفري 100000
10 قانون آئين‌نامة اجراي مفاد اسناد … 40000
11 قانون آپارتمان‌نشيني 30000
12 قانون اجراي احكام مدني 40000
13 قانون اداري و استخدامي 200000
14 قانون اراضي و زمين شهري 200000
15 قانون ازدواج و طلاق 70000
16 قانون اساسي 40000
17 قانون اساسي و مدني 250000
18 قانون اعاده‌ي دادرسي در امور حقوقي كيفري 30000
19 قانون امور حسبي 50000
20 قانون امور گمركي 150000
21 قانون اوقاف 100000
22 قانون ايثارگران 30000
23 قانون برگزاري مناقصات 120000
24 قانون بودجة سال 1397 كل كشور 100000
25 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه 250000
26 قانون بيمه 100000
27 قانون تأمين اجتماعي 50000
28 قانون تجارت 130000
29 قانون تخلفات اداري 100000
30 قانون تعاون 100000
31 قانون تعزيرات حكومتي 200000
32 قانون تغيير كاربري اراضي 50000
33 قانون تفكيك و افراز 40000
34 قانون توزيع عادلانه‌ي آب 50000
35 قانون ثبت اسناد و املاك 100000
36 قانون ثبتي 300000
37 قانون خانواده 100000
38 قانون داوري «داخلي ـ بين‌المللي» 40000
39 قانون دريايي 60000
40 قانون ديوان عدالت اداري 30000
41 قانون راهنمايي و رانندگي 100000
42 قانون روابط موجر و مستأجر ـ تملك آپارتمان‌ها 100000
43 قانون زندان‌ها 200000
44 قانون شوراهاي اسلامي 300000
45 قانون شوراهاي حل اختلاف ـ نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي 30000
46 قانون شهرداري و شوراهاي اسلامي 300000
47 قانون صدور چك 60000
48 قانون كار و بيمة بيكاري 60000
49 قانون كار و تأمين اجتماعي 250000
50 قانون كارشناسان و مترجمان 100000
51 قانون ماليات‌هاي مستقيم 120000
52 قانون مالي محاسباتي 500000
53 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز 35000
54 قانون مجازات اسلامي 180000
55 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح 100000
56 قانون محاسبات عمومي كشور 170000
57 قانون مدني 150000
58 قانون مديريت پسماند 110000
59 قانون مديريت خدمات كشوري 120000
60 قانون مطبوعات 100000
61 قانون مواد مخدر 50000
62 قانون مهريه 50000
63 قانون نظارت بر رفتار قضات 30000
64 قانون نظام صنفي 70000
65 قانون نفقه 50000
66 قانون نيروهاي مسلح 500000
67 قانون وصيّت و ارث 50000
68 قانون وكالت 100000
69 مجموعه آراي وحدت رويه حقوقي (1328ـ1397) 900000
70 مجموعه آراي وحدت رويه جزايي (1328ـ1397) 1100000
71 مجموعه قوانين خاص حقوقي 250000
72 مجموعه قوانين خاص كيفري 150000
73 مجموعه كامل قوانين و مقررات ثبتي 750000
74 مجموعه كامل قوانين و مقررات شهرداري 100000
75 مجموعه كامل قوانين و مقررات كار و تامين اجتماعي 850000
76 مجموعه نظريه‌هاي مشورتي حقوقي كيفري 60000
77 منشور سازمان ملل متحد «انگليسي به فارسي» 200000
78 موافقت‌نامه، شرايط عمومي و اختصاصي پيمان 70000
79 نمونه قراردادهاي كاربردي 350000
80 هندبوك قوانين حقوقي كيفري (14 كتاب در 1 كتاب) 550000
81 هندبوك قوانين حقوقي كيفري (40 كتاب در 1 كتاب) 1000000
82 هندبوك كاربردي قوانين كيفري (10 كتاب در 1 كتاب) 300000
83 هندبوك كاربردي قوانين و مقررات حقوقي (20 كتاب در 1 كتاب) 500000
84 مجموعه آزمون‌هاي كارشناسي ارشد حقوق خصوصي 700000
85 مجموعه آزمون‌هاي كارشناسي ارشد متون حقوقي 70000
86 مجموعه آزمون‌هاي كارآموزي وكالت 350000
87 حقوق مدني (1) نموداري     خلاصه درس، نكته، تست 70000
88 حقوق مدني (2) نموداري     خلاصه درس، نكته، تست 60000
89 حقوق مدني (3) نموداري     خلاصه درس، نكته، تست 60000
90 حقوق مدني (4) نموداري     خلاصه درس، نكته، تست 50000
91 حقوق مدني (8) نموداري     خلاصه درس، نكته، تست 70000
92 (500) نكته طلايي حقوق تجارت 40000
93 (600) نكته طلايي حقوق مدني 40000
94 (500) نكته طلايي آيين دادرسي مدني 50000
95 (500) نكته طلايي آيين دادرسي كيفري 50000
96 (500) نكته طلايي اصول فقه 60000
97 (500) نكته طلايي حقوق جزا 50000
98 نگارش حقوقي (1) نمونه لوايح دفاعيه در امور حقوقي 200000
99 نگارش حقوقي (2) نمونه لوايح دفاعيه در امور كيفري 150000
100 دادخواست‌هاي حقوقي اخلاقي 350000
101 شكوائيه‌هاي كيفري اخلاقي 200000
102 كنوانسيون حقوق كودك ـ انگليسي به فارسي /   1989 80000
103 قانون مربوط به قرارداد وين درباره روابط سياسي (ديپلماتيك) ـ انگليسي به فارسي / 1961 60000
104 قانون كنوانسيون وين درباره روابط كنسولي ـ انگليسي به فارسي / 1963 100000
105 قانون تصويب كنوانسيون سازمان ملل متحد در خصوص مصونيت‌هاي قضايي دولت‌ها و اموال آن‌ها ـ انگليسي به فارسي / 2004 60000