نمايندگي‌هاي فروش در سطح تهران عبارتند از:

انتشارات آداك – گنج دانش – مجد – بهنامي – حقوق يار – آزادگان